تونيك يا كت بلند تزئيني توسط خانم سيماعمراني
ميزان پارچه: يك متر و بيست براي تونيك – يك متر براي شال
براي خود كت مي‌توان از پارچه‌هاي تريكو، كرپ و ساتن و … استفاده كرد و براي يقه و سرآستين آن نيز از انواع تور تزئيني، لمه، گيپور ظريف و… استفاده مي‌كنيم.
الگو و برش: به الگوي بالاتنه تا خط كمر احتياج داريم (اگر از پارچه‌هاي كشي استفاده كرديم، بايد از الگوي پايه كشي استفاده كنيم). در قسمت پشت الگو، روي خط كمر از وسط پشت cm5/1 وارد الگو شده و به هلال يقه وصل مي‌كنيم. روي خط سرشانه از گوشه گردن cm2 داخل شانه رفته، هلال يقه را cm1 پايين آمده و بهم وصل مي‌كنيم. در قسمت جلوي الگو، روي خط كمر از وسط جلو cm3 وارد الگو شده، روي خط سرشانه از گوشه كردن cm2 داخل سرشانه شده و بهم وصل مي‌كنيم و قسمت هاشور را برش مي‌زنيم.شما عزيزالن مي توانيد با مراجعه به مجموعه كتاب آموزش خياطي ايشان مسائل فوق را به صورت تكميلي نيز دنبال نماييد.


دامن: براي تهيه دامن، يك مستطيل روي دولاي بسته به عرض قد دامن و به طول اندازه كمرپشت + اندازه كمر جلو + ميزان قد دامن آماده مي‌كنيم. (اگر از پارچه‌هاي غيركشي استفاده كرديم، اندازه۴تا۵ سانتي‌متر به كمر دامن اضافه مي‌كنيم).
شال: براي تهيه شال نيز يك مستطيل به عرض cm20 و به طول خط يقه پشت+ خط يقه جلو+ قد دامن + cm10 اضافه (به دلخواه) در نظر مي‌گيريم. عرض اين مستطيل روي دولاي بسته يا دولاي باز قرار مي‌گيرد و دوخته مي‌شود.براي شما علاقه مندان به آموزش خياطي خانم عمراني ما در سايت مجموعه كامل ايشان را قرار داده ايم.
دوخت: ابتدا خط مركزي پشت را دوخته و بالاتنه پشت و جلو را از پهلو و سرشانه بهم وصل مي‌كنيم. براي وصل كردن دامن، وسط طول مستطيل را پيدا كرده و از وسط پشت بالاتنه بهم ميدوزيم تا ميزان اضافه در جلوي لباس قرار بگيرد. جهت وصل كردن شال نيز، cm10 از طول شال را رها كرده، بقيه را به تكه دامن جلو مي‌دوزيم و تا هلال يقه پشت ادامه مي‌دهيم (بصورت يك لا). دو عدد بند نيز روي كمر از زير وصل ميكنيم. از پارچه يقه، مي‌توان براي سر آستين هم استفاده كرد.